Stuurgroep

De stuurgroep wordt verkozen door het personeel en is een beleidsondersteunend en adviserend orgaan op organisatorisch en pedagogisch vlak. Deze raad heeft een signaalfunctie over de dagelijkse werking van de school van lerarenkorps naar directie en omgekeerd. In deze raad worden lopende zaken en projecten behandeld en opgevolgd. Hij is ook een klankbord voor beslissingen van de directie.

De leden van de stuurgroep zijn: Geert Latoir, Katrien Van Bossche, Bart D'Eer, Karin De Cleene, Sandra De Maeyer, Lien Meersschaut, Dries De Schepper, Liesje De Gucht, Isabelle De Mol, Silke Maes, Lieselot Bauwens, Sofie Van Erdeghem, Sabine Halsberghe,  Ann Van Osselaere, Veronique Clinckspoor, Sanne Hillaert en Elke Remmerie.
broederscholen logo
adres
Campus LokerenCampus Daknam
Molenstraat 38Daknamdorp 89
9160 Lokeren9160 Lokeren
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
09 348 37 96
info@buso.broeders.be