Schoolraad

In de schoolraad overleggen vertegenwoordigers voor de ouders, personeelsafgevaardigden en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap (vertegenwoordiger van dagcentrum en beschutte werkplaats). In dit overlegorgaan krijgen de verschillende participanten inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng komen ze samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen. De schoolraad geeft advies en pleegt overleg met het schoolbestuur over een aantal aangelegenheden.
samenstelling van de schoolraad:
 

Voorzitter:

Karel Dierick
 

Vertegenwoordigers voor de ouders:

Hilde Verstraeten

Karel Dierick
 
Marianne Van Laecke
 
Koen Brynaert 
 

Vertegenwoordigers voor de leerkrachten:

Stijn Duym
Email: dus@broeders.be
Marieke De Brant 
Email: dbx@broeders.be
 
Isabelle De Mol
Email: dmi@broeders.be
  

Vertegenwoorders voor de lokale gemeenschap:

Bert Storme
Email: bert.storme@dagcentrum.be

Tom Van Tieghem
Email: tom.vantieghem@wasewerkplaats.be
 

Directie:

Geert Latoir
Email: lag@broeders.be
 

Genodigden inrichtende macht:

Geertrui Van Landeghem
Email: geertrui.vanlandeghem@skynet.be
 
 
broederscholen logo
adres
Campus LokerenCampus Daknam
Molenstraat 38Daknamdorp 89
9160 Lokeren9160 Lokeren
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
09 348 37 96
info@buso.broeders.be