Leeraanbod OV2

ASV staat voor algemene en sociale vorming en houdt de volgend e vakken in

Godsdienst: De leerlingen maken kennis met de waarden van het katholieke geloof en leren ernaar handelen. Elk jaar kiezen we een thema waar rond gewerkt wordt. Bij elk thema kiezen we de bijbelverhalen die we in de loop van het schooljaar zullen bespreken, uitbeelden, creatief rond werken enz… Alle actuele thema’s van het kerkelijk jaar komen aan bod. bv. Allerheiligen, Advent, Kerstmis, Pasen  

Technisch lezen: De leerlingen herhalen de kennis vanuit het Lager onderwijs en bouwen er op verder om zo de technieken van het lezen te leren en te onderhouden. We bekijken het leesniveau van elke nieuwe leerling en delen de leerlingen in leesgroepen in.       

Technisch rekenen: De leerlingen herhalen de kennis vanuit het Lager onderwijs en bouwen erop voort om zo de technieken van het rekenen zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. We bekijken het rekenniveau van elke nieuwe leerling en maken aparte rekengroepen.          

Functionele taal: De leerlingen leren hun taalkennis te gebruiken (en zo ook uit te breiden) in het dagelijkse leven. De leeskennis wordt in de praktijk toegepast, bv wanneer ze een gebruiksaanwijzing van een product of een recept, ed moeten lezen. Daarnaast wordt ook woordenschat ingeoefend rond verkeer, winkelen, openbaar vervoer (als voorbereiding op de uitstappen binnen Maatschappelijke redzaamheid), worden er al doende ICT-vaardigheden aangeleerd. Er worden ook thema's aangebracht en wekelijks wordt de actualiteit besproken aan de hand van de wablieftkrant.   

Functioneel rekenen: De leerlingen leren hun kennis van rekenen te gebruiken. We laten hen o.a. meten, wegen, hoeveelheden vergelijken enz… waardoor het praktisch rekenen geoefend wordt. Ook wordt het eurorekenen en kloklezen verder aangeleerd en ingeoefend.           

Maatschappelijke redzaamheid: Met dit vak willen we de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden hun plan te trekken wanneer ze de schoolbanken verlaten. We oefenen hierbij het winkelen in warenhuis en buurtwinkel, het zich veilig begeven in het verkeer, het nemen van openbaar vervoer. Tijdens al deze activiteiten oefenen we ook het functioneel lezen en rekenen, door te betalen, het lezen van straatborden en pictogrammen, het lezen van boodschappenlijsten…    

Huishoudelijke redzaamheid: Dit vak stimuleert de zelfredzaamheid bij het huishouden. Zo leert men zelfstandig de vaat doen, allerlei keukentechnieken, tafelmanieren, onderhoud van kledij, poetsen, strijken… 

Persoonlijke redzaamheid: Dit vak stimuleert de zelfredzaamheid bij de verzorging van het eigen lichaam en aandacht voor de kledij. Enkele voorbeelden hiervan zijn: douchen en het correct gebruik van een wasmachine.    

Sociale vaardigheden: De leerlingen leren sociale vaardigheden aan zoals beleefdheid, sociale gesprekken voeren, leren omgaan met vriendschappen,… conflicten, gevoelens,… Via het programma Leefsleutels leert men hoe je keuzes moet maken, hoe een groep gevormd wordt, wat verslavingen zijn,… Het programma Relationele en Seksuele Vorming leert hen omgaan met relaties en seksualiteit.      

Lichamelijke opvoeding: Motoriek of bewegen is de basis voor het handelen, zich bewegen in de ruimte, kennis van het eigen lichaam, lichaamsbeheersing, enz…De leerlingen turnen, sporten, zwemmen of wandelen, wat een zeer belangrijke aanvulling is voor de andere lessen ASV en voor de praktijklessen.

BGV staat voor Beroepsgerichte vorming en houdt volgende praktijkvakken in

BASISTRAINING
in fase 1

Hout: De leerlingen ontwikkelen vooral hun grove motoriek en komen met zoveel mogelijk gereedschappen, materialen en handelingen in aanraking, om een zo groot mogelijke handvaardigheid te ontwikkelen. Daarnaast wordt een goede werkhouding gestimuleerd en verschillende attitudes getraind.

Metaal: De leerlingen komen met zoveel mogelijk gereedschappen, materialen en handelingen in aanraking, om een zo groot mogelijke handvaardigheid te ontwikkelen. Daarnaast wordt een goede werkhouding gestimuleerd en verschillende attitudes getraind. 

Technieken: De leerlingen oefenen vooral op de fijne motoriek en het bimanueel werken. Dit doen ze met een verscheidenheid aan materialen.

Montage: De leerlingen oefenen het inzichtelijk werken op een speelse manier. Dit is een goede voorbereiding op de arbeidstraining in fase 2.

ARBEIDSTRAINING
in fase 2

 
Arbeidstraining: De leerlingen worden klaargestoomd voor de beschutte werkplaats en leren gedurende een bepaalde tijd aan hetzelfde werk te werken. Ze leren zelfstandig en foutloos werken aan een goed tempo.     

Strijkatelier: De leerlingen leren de basistechnieken van het strijken aan.          

Groendienst: De leerlingen leren de basistechnieken van tuinonderhoud aan zoals onkruid verwijderen, snoeien, gras maaien.     

Keuzeatelier: De leerlingen kiezen om de 6 weken een ander atelier waarbij vooral de creativiteit wordt aangesproken.          

Les op de werkvloer: De leerlingen verplaatsen zich naar de werkplaats en oefenen hun vaardigheden in onder toezicht van de leerkracht. Zo leren ze de gang van zaken in de werkplaats geleidelijk aan kennen.      

Stage: De leerlingen krijgen de kans om het aangeleerde toe te passen in de werkplaats. Wanneer een stage geslaagd is, kan de leerling in aanmerking komen voor tewerkstelling. 

Finaliteitsklas 

Leerlingen die goed scoren op vlak van arbeidsvaardigheden en attitudes en de leeftijd hebben om over te gaan naar tewerkstelling, volgen het aanbod van de finaliteitsklas. Hierbij wordt er thematisch gewerkt rond allerlei belangrijke thema's rond zelfstandigheid zoals:
  • Solliciteren
  • Budget
  • Verzekeringen
  • Vrijetijdsinvulling 
broederscholen logo
adres
Campus LokerenCampus Daknam
Molenstraat 38Daknamdorp 89
9160 Lokeren9160 Lokeren
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
09 348 37 96
info@buso.broeders.be